Naše storitve : NAČRTUJEMO - IZVAJAMO - VZDRŽUJEMO zelene površine in vrtno tehniko.

image

DREVESNICA in

UREJANJE OKOLJA

Vrtnar Kurbus d.o.o. Starše 66x 2230 Starše (Marbor-Ptuj)

Januarja ZAPRTO

www.drevesnica.si - 24/7

škodlivci na borih

Škodljivci: GOSENICE NA BOROVCIH

1.RJAVA BOROVA GRIZLICA Do invazije pagosenic pride v tretji dekadi marca. Prepoznamo jih po črni sijoči glavi in  zelenih progah. Objeda iglice prejšnjih let, iglice tekočega leta ostanejo skoraj nepoškodovane. Gostiteljske rastline so borovci vseh vrst, redkeje tudi smreke. Tako napadena drevesa moramo zaščititi z uporabo biotičnega varstva ali kemičnega tretiranja ali mehaničnega zatiranja, sicer

Preberitev več...